Cả nước thêm hàng chục trung tâm đăng kiểm mới ra đời

25/09/2020 18:32

Trong 9 tháng đầu năm 2020, cả nước có thêm hàng chục trung tâm đăng kiểm mới đưa vào hoạt động, nâng số đơn vị đăng kiểm lên 227 trung tâm.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Bên trong một trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Bắc Ninh

Ngày 25/9, đại diện Cục Đăng kiểm VN cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước có 23 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới được cấp giấy chứng và đi vào hoạt động, nâng tổng số đơn vị đăng kiểm trên toàn quốc lên 227 trung tâm, chi nhánh, với 429 dây chuyền kiểm định.

Các trung tâm đăng kiểm mới đi vào hoạt động nằm rải rác ở các địa phương, mỗi địa phương thêm 1-2 trung tâm như: Khánh Hòa, Bắc Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Dương... Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2020, trung bình mỗi tháng có thêm 2,5 trung tâm đăng kiểm mới ra đời, đưa vào hoạt động.

Ngoài con số trên, hiện còn có 42 đơn vị đã đăng ký với Cục Đăng kiểm VN về việc đầu tư xây dựng trung tâm đăng kiểm mới, đã được cấp mã số đơn vị đăng kiểm và đang trong thời gian xây dựng, hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Từ năm 2019, theo quy định tại Nghị định 139/2018 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, việc đầu tư trung tâm đăng kiểm mới không bị giới hạn về số lượng như theo quy hoạch trước đây.

Từ 2019 đến nay, toàn quốc tăng thêm 55 trung tâm đăng kiểm được cấp giấy phép đi vào hoạt động (năm 2019 có 32 đơn vị). Hiện Hà Nội có nhiều trung tâm đăng kiểm nhất cả nước (27 đơn vị), tiếp theo là TP.HCM (17 đơn vị). Chỉ còn vài địa phương có 1 trung tâm đăng kiểm, trong khi số địa phương có từ 5 trung tâm đăng kiểm trở lên tăng nhanh như: Bình Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Đồng Nai... tạo sự cạnh tranh mạnh mẽ trong dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Huy Lộc