Núi Katmai, Alaska: Năm 1912, một vụ phun trào của núi lửa Novarupta đã hình thành miệng núi lửa và hồ miệng núi lửa trên đỉnh núi Katmai, trong Khu bảo tồn và Vườn quốc gia Katmai của Alaska.
Núi Katmai, Alaska: Năm 1912, một vụ phun trào của núi lửa Novarupta đã hình thành miệng núi lửa và hồ miệng núi lửa trên đỉnh núi Katmai, trong Khu bảo tồn và Vườn quốc gia Katmai của Alaska.
Hàn Ly (Theo nationalgeographic)