Các dự án dùng vốn dư QL1, đường Hồ Chí Minh đang triển khai thế nào?

23/04/2020 13:47

Theo Cục QLXD&CLCTGT, trong số 44 dự án giao thông sử dụng nguồn vốn dư của dự án QL1, đường Hồ Chí Minh, đã có 35 dự án hoàn thành thi công.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Cầu Cửa Hội vượt sông Lam sử dụng nguồn vốn dư lần 2 của dự án mở rộng QL1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên sẽ hoàn thành trong quý 3/2020

Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT) cho biết, trong cả nước có 44 dự án giao thông được triển khai đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn dư từ các dự án nâng cấp, mở rộng QL1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên.

Về tiến độ triển khai cụ thể, Cục QLXD&CLCTGT cho biết, đến nay, 21 dự án sử dụng nguồn vốn dư lần 1 đã hoàn thành thi công và đang trong giai đoạn quyết toán. 17 dự án sử dụng vốn dư lần 2 có 14 dự án đã hoàn thành thi công, đang quyết toán, còn lại 3 dự án đang triển khai (tuyến tránh Chư Sê, cầu Cửa Hội và dự án nâng cấp tuyến nối QL1 đến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) thi công đạt khoảng 66%, dự kiến hoàn thành trong quý 2 và quý 3/2020.

Theo Cục QLXD&CLCTGT, có 3 dự án sử dụng vốn dư lần 3 của dự án mở rộng QL1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên gồm: Dự án mở rộng QL1 đoạn Km1051+845 - Km1055+280 (tỉnh Quảng Ngãi), dự án tuyến tránh TP.Kon Tum và dự án xây dựng cầu Đà Rằng, cầu Sông Chùa trên QL1 cũ (tỉnh Phú Yên), khối lượng thi công đạt khoảng 85%. Các dự án sử dụng vốn dư lần 3 đáp ứng tiến độ yêu cầu, dự kiến hoàn thành trong quý 2 và quý 3/2020.

Đối với các dự án sử dụng vốn dư lần 4, Cục QLXD&CLCTGT cho biết, có 3 dự án gồm: Dự án hai cầu Bến Nước, Suối Cóc (tỉnh Tuyên Quang), hai cầu trên QL1 (tỉnh Tiền Giang) và dự án hỗ trợ hoàn trả đường Trần Phú (tỉnh Bình Định).

Đến nay, trong số 3 dự án này, mới khởi công được một dự án (hai cầu Bến Nước, Suối Cóc, tỉnh Tuyên Quang); dự án hai cầu trên QL1 qua tỉnh Tiền Giang đang chuẩn bị phê duyệt dự án đầu tư. Còn lại, dự án hỗ trợ hoàn trả đường Trần Phú (tỉnh Bình Định) đã phê duyệt xong dự án đầu tư để chuẩn bị triển khai các bước tiếp theo.

Đình Quang