Các hãng hàng không điều chỉnh kế hoạch bay do áp thấp nhiệt đới

10/10/2017 06:20

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gần bờ tại khu vực miền Trung, để đảm bảo an toàn, 3 hãng hàng không...

các hãng hàng không điều chỉnh kế hoạch bay do áp thấp nhiệt đới

Vietnam Airlines (VNA), Jetstar Pacific (JPA) và Vasco (OV) đã điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay đến/đi từ Đồng Hới, Chu Lai

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gần bờ tại khu vực miền Trung, để đảm bảo an toàn, 3 hãng hàng không là Vietnam Airlines (VNA), Jetstar Pacific (JPA) và Vasco (OV) đã điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay đến/đi từ Đồng Hới, Chu Lai.

Cụ thể, Vietnam Airlines hủy các chuyến bay VN1400/1401 giữa TP.HCM và Đồng Hới trong ngày 9/10. Hãng sẽ triển khai kế hoạch bay bù trong ngày 10/10/2017.

Còn Jetstar Pacific hủy các chuyến bay giữa TP Hồ Chí Minh - Đồng Hới/Chu Lai và Đồng Hới - Chiang Mai (Thái Lan), gồm các chuyến BL350/351/226/227/430/431. Vasco hủy các chuyến 0V8591/8590 giữa Hà Nội và Đồng Hới.

Ngoài ra, một số chuyến bay khác của các hãng cũng bị thay đổi lịch do ảnh hưởng dây chuyền.

Hành khách của Vietnam Airlines, Jetstar Pacific và Vasco trên các chuyến bay bị điều chỉnh lịch bay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sẽ được chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay cùng hành trình trong ngày hôm sau (nếu còn chỗ). Các hãng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết để cập nhật trong các bản tin tiếp theo, đồng thời khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đi/đến từ sân bay Đồng Hới, Chu Lai trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, thông tin của các hãng nhằm chủ động lịch đi lại.

TTXVN