Cải cách tiền lương, chấm dứt chế độ “sống lâu lên lão làng”

14/03/2019 14:49

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, khi cải cách chính sách tiền lương sẽ không còn tình trạng "sống lâu lên lão làng".

Cải cách tiền lương, chấm dứt chế độ “sống lâu lên lão làng” 1
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương ngày 14/3, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh đến 2 vấn đề cốt lõi để cải cách tiền lương là xây dựng vị trí lãnh đạo và chức vụ, chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, mục tiêu cuộc họp là rà soát, đôn đốc triển khai công tác chuẩn bị cho Nghị quyết 27 của Trung ương. Đây là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Trung ương Đảng về cải cách tiền lương. Theo đó, từ nay tới năm 2020 mỗi năm điều chỉnh tăng lương cơ bản 7% theo Nghị quyết của Quốc hội và từ 2021 trở đi sẽ cải cách căn bản chính sách tiền lương, trả lương theo vi trí vic làm và chức danh, chức vụ lãnh đạo. Trong khu vực doanh nghiệp thì thực hiện ngang bằng nhau như trong và ngoài nhà nước, loại trừ lương người đại diện chủ sở hữu, người làm công tác quản lý.

Theo Phó Thủ tướng, năm nay và năm sau phải có công tác chuẩn bị để cải cách tiền lương vào năm 2020. Cụ thể, cần chuẩn bị khung thể chế mà quan trọng nhất là xây dựng và phê duyệt vị trí việc làm, chức danh, chức vụ cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết về xây dựng vị trí việc làm, Thường trực Ban bí thư đã giao Ban Tổ chức T.Ư chủ trì phối hp với các cơ quan xây dựng khung danh mục vị trí việc làm, mô tả vị trí việc làm của cán bộ công chức từ T.Ư đến cấp xã để trình Bộ Chính trị.

Theo đó, có các nhóm như chức vụ, chức danh lãnh đạo; chuyên môn nghiệp vụ, chuyên ngành; chuyên môn nghiệp vụ dùng chung như tài chính kế toán; và nhóm hỗ trợ.

Hiện nay Ban Tổ chức T.Ư đã ban hành quyết định tạm thời áp dụng cho cả hệ thống đảng, đoàn thể từ T.Ư đến địa phương tổng số vị trí, còn lại giao, phân cấp cho tỉnh ủy, thành ủy quy định cụ thể” - ông Thăng cho biết.

Theo Thứ trưởng Nội vụ, có 3 bộ có ý kiến, trong đó, Bộ Tài chính đề nghị bãi bỏ các khoản phụ cấp ngoài lương của cán bộ công chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước như tiền bồi dưỡng họp, bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bồi dưỡng hội thảo…

Về xây dựng vị trí việc làm, Phó Thủ tướng cũng tỏ ra băn khoăn, tại sao sau khi xây dựng vị trí việc làm, các bộ ngành đều tăng thêm biên chế?

“Như vậy là không giảm được biên chế, là cái gốc đang có vấn đề. Phải rà soát nguyên lý để làm”, Phó Thủ tướng lưu ý và nói thêm, Nghị quyết 27 về cải cách tiền lương yêu cầu, xây dựng vị trí việc làm phải đảm bảo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công viên chức và đáp ứng tinh giản biên chế; là căn cứ để tuyển dụng, để trả lương.

“Ai đang ở trên mà xuống làm việc ở dưới thì hưởng lương dưới; ngược lại ai đang ở dưới mà lên được bậc trên thì hưởng lương trên, chứ không có kiểu sống lâu lên lão làng”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Ông cũng lưu ý, đi kèm đó sẽ có những van khoá để điều chỉnh chuyện thâm niên với vị trí việc làm.

Phó Thủ tướng nhắc lại việc xây đựng vị trí việc làm tuyệt đối không được đẻ biên chế và mỗi năm phải giảm 2,5% biên chế.

“Tư nhân một người vừa làm lái xe, vừa kiêm thư ký, giúp việc, kiêm nhiều việc khác nhau. Còn nếu cứ 1 vị trí 1 ngày làm 3 ca thì phải 3 người, thế thì đẻ thêm biên chế nhiều quá”, Phó Thủ tướng so sánh.

Ông cũng yêu cầu, việc phân công, phân cấp trong xây dựng vị trí việc làm phải gắn với quản lý chứ không phải thả gà ra đuổi”.

“Nếu không kiểm soát chặt chẽ, đẻ số ra, rồi dùng dằng duyệt hay không, không thực hiện được cải cách tiền lương”, Phó Thủ tướng nêu quan điểm và nhấn mạnh, không thể áp dụng máy móc mô hình vị trí việc làm của phương Tây mà phải vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế của chúng ta.

Về chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chủ động chứ không ngồi chờ. Bởi vị trí việc làm và bảng chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị là cốt tử.

Về nguồn lực để cải cách tiền lương, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính đánh giá tổng thể nguồn còn dư hiện nay để cải cách tiền lương nằm ở các bộ, ngành, địa phương, việc sử dụng nguồn dư đó như thế nào?

Nghị quyết nêu rõ phải dành nguồn lực để cải cách tiền lương, đảm bảo đủ nguồn cải cách tiền lương, không được dùng vào việc khác. Nếu dùng, phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Theo Phó Thủ tướng, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế là một trong những biện pháp quan trọng để cải cách tiền lương.

Hoài Vũ