Cải thiện hạ tầng giao thông phục vụ người khuyết tật

03/07/2020 17:54

Tới đây, sẽ nâng cao năng lực cán bộ quản lý GTVT để cải thiện hạ tầng giao thông phục vụ người khuyết tật, người yếu thế tại Việt Nam...

Cải thiện hạ tầng giao thông phục vụ người khuyết tật 1
Đại diện lãnh đạo Viện Chiến lược và phát triển GTVT và đại diện Chương trình Aus4Transport ký biên bản ghi nhớ về việc triển khai hoạt động nâng cao năng lực cán bộ quản lý GTVT nhằm tăng cường giao thông phục vụ người khuyết tật

Hôm nay (3/7) tại Hà Nội, Viện Chiến lược và phát triển GTVT và Chương trình Aus4Transport tổ chức ký biên bản ghi nhớ về việc triển khai thực hiện hoạt động "Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý GTVT nhằm tăng cường giao thông tiếp cận phổ quát phục vụ người khuyết tật và người cao tuổi". Đây là hoạt động thuộc Hợp phần B Chương trình hỗ trợ kỹ thuật ngành GTVT (Aus4Transport).

Aus4Transport là Chương trình viện trợ không hoàn lại của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia dành cho Chính phủ Việt Nam thông qua các dự án nhằm phát triển cơ sở hạ tầng, qua đó thu hút được nhiều nguồn tài chính hơn từ thị trường quốc tế.

Trong đó, mục tiêu chung của hoạt động Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý GTVT nhằm tăng cường giao thông tiếp cận phổ quát phục vụ người khuyết tật và người cao tuổi” là cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông cho tất cả mọi người bao gồm người tàn tật, người già, trẻ nhỏ, người yếu thế… đều có thể tiếp cận được. Ngoài ra, mục đích của hoạt động còn nhằm giúp Chính phủ Việt Nam đạt được mục tiêu xây dựng hệ thống giao thông tin cậy và hợp lý để tất cả mọi người đều được tiếp cận cơ hội về giáo dục, việc làm, y tế, nhà ở và công trình công cộng.

Chương trình sẽ tổ chức tập huấn cho một số cán bộ ngành GTVT, các tổ chức xã hội, tổ chức người khuyết tật và tổ chức phi chính phủ về giao thông tiếp cận phổ quát, đặc biệt là phổ biến các quy định hiện hành liên quan của Chính phủ Việt Nam và hướng dẫn áp dụng thiết kế giao thông tiếp cận phổ quát cho các dự án cơ sở hạ tầng.

Đồng thời đề xuất cải thiện việc triển khai thực hiện các quy định hiện hành trên phạm vi toàn quốc và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật có tính đến tiếp cận phổ quát cho ba dự án cơ sở hạ tầng giao thông.

Kỳ Nam