Cam kết cho vay hơn 20% giá trị gói 30 nghìn tỷ

16/09/2014 07:02

Theo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, đến hết ngày 31/8, 5 ngân hàng được giao cho vay từ gói 30 nghìn tỷ hỗ trợ bất động sản đồng đã cam kết cho vay 7.064,2 tỷ đồng...

Theo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), đến hết ngày 31/8, 5 ngân hàng được giao cho vay từ gói 30 nghìn tỷ hỗ trợ bất động sản đồng đã cam kết cho vay 7.064,2 tỷ đồng (tương ứng khoảng 23%).

TIN LIÊN QUANcam kết cho vay hơn 20% giá trị gói 30 nghìn tỷ

Trong đó, BIDV là ngân hàng dẫn đầu cho vay từ gói 30 nghìn tỷ với 3.988 tỷ đồng đã cam kết cho 2.212 cá nhân, hộ gia đình và 15 dự án. Đến nay, BIDV đã giải ngân được 1.303 tỷ đồng từ gói vay này.


Ngân hàng Vietinbank đã cam kết cho vay 1.686 tỷ đồng cho 2.525 hộ cá nhân và 6 dự án, hiện đã giải ngân được 849,5 tỷ đồng. Vietcombank cam kết cho vay 824 tỷ đồng cho 1.959 hộ gia đình, cá nhân, hiện đã giải ngân 601 tỷ đồng. Agribank cam kết cho vay 400 tỷ đồng cho 394 hộ gia đình, cá nhân và 6 dự án, hiện đã giải ngân 276 tỷ đồng. MBH cam kết cho vay 166,3 tỷ đồng với 142 hộ gia đình, cá nhân và hai dự án, hiện đã giải ngân 44,2 tỷ đồng.

Quỳnh Anh