Cán bộ Ngân hàng Nhà nước làm việc tại nhà, đảm bảo an toàn các kho tiền

31/03/2020 18:35

Khi làm việc tại nhà, NHNN yêu cầu phải đảm bảo an toàn, an ninh trụ sở cơ quan, đặc biệt là các kho tiền Trung ương và kho tiền chi nhánh tỉnh.

cán bộ ngân hàng nhà nước làm việc tại nhà, đảm bảo an toàn các kho tiền
Cán bộ Ngân hàng Nhà nước sẽ làm việc tại nhà trong 15 ngày kể từ ngày 1/4

Ngày 31/3/2020, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Công điện 03/CĐ – NHNN gửi các đơn vị thuộc NHNN, các doanh nghiệp trực thuộc NHNN, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các cơ quan Hiệp hội trong ngành ngân hàng.

Trong công điện, Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN bố trí cán bộ làm việc tại nhà trong vòng 15 ngày kể từ ngày mai (1/4/2020). Cán bộ làm việc tại nhà phải đảm bảo thời gian làm việc như làm việc tại cơ quan và duy trì liên lạc thường xuyên qua các phương tiện thông tin, đặc biệt là trong 8 giờ làm việc hành chính… để đáp ứng yêu cầu công việc; Đồng thời vẫn đảm bảo thực hiện đúng các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

Chỉ có lãnh đạo đơn vị và một số cán bộ thực sự cần thiết đến làm việc tại cơ quan để xử lý công việc và làm đầu mối liên lạc; Tùy điều kiện cụ thể của từng đơn vị, Thủ trưởng đơn vị bố trí luân phiên lãnh đạo và cán bộ làm việc tại cơ quan và tại nhà, đảm bảo các nhóm cán bộ không tiếp xúc trực tiếp với nhau.

Lực lượng bảo vệ phải bố trí trực ca bình thường, đảm bảo an toàn, an ninh trụ sở cơ quan, đặc biệt là các kho tiền Trung ương và kho tiền NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; Lực lượng tự vệ xung kích của cơ quan, đơn vị trực tại nhà, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết; Bộ phận tiền tệ - kho quỹ của Cục Phát hành và kho quỹ, Sở giao dịch NHNN, các kho tiền.

Trong thời gian làm việc tại nhà, hệ thống vẫn phải đáp ứng các yêu cầu sử dụng dịch vụ, ngân hàng thiết yếu của người dân, đặc biệt là đảm bảo sự hoạt động liên tục của các dịch vụ ngân hàng trực tuyến và ATM.

Được biết, việc yêu cầu cán bộ làm việc tại nhà của NHNN nhằm thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó nhiều ngân hàng thương mại cũng đã nghỉ làm việc sáng thứ Bảy như trước đồng thời tăng cường các trang thiết bị bảo hộ cho cán bộ ngân hàng như khẩu trang, găng tay, trang phục bảo hộ và mũ có tấm chắn.

C.Sơn