Quảng Ninh có trên 180 ngàn người cao tuổi, trong đó nhiều cụ trên dưới 100 tuổi. Để đảm bảo an toàn cho người cao tuổi trong phòng chống dịch, Quảng Ninh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, bố trí nhân lực “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng cụ” để hoàn thành việc tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19. Ảnh: Lực lượng chức năng TX Quảng Yên khám sàng lọc cho một cụ bà trước khi tiêm chủng.
Quảng Ninh có trên 180 ngàn người cao tuổi, trong đó nhiều cụ trên dưới 100 tuổi. Để đảm bảo an toàn cho người cao tuổi trong phòng chống dịch, Quảng Ninh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, bố trí nhân lực “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng cụ” để hoàn thành việc tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19. Ảnh: Lực lượng chức năng TX Quảng Yên khám sàng lọc cho một cụ bà trước khi tiêm chủng.
Quang Minh