Ngay từ sáng sớm, thuyền đò 2 bên bờ suối Yến đã tấp nập hoạt động đón chở khách hành hương về lễ Phật.
Ngay từ sáng sớm, thuyền đò 2 bên bờ suối Yến đã tấp nập hoạt động đón chở khách hành hương về lễ Phật.
Phùng Đô - Biển Ngọc