Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) đã huy động 3.000 phương tiện đò thuyền để đáp ứng đủ nhu cầu trẩy hội của nhân dân và du khách trong đợt lễ hội đầu năm.
Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) đã huy động 3.000 phương tiện đò thuyền để đáp ứng đủ nhu cầu trẩy hội của nhân dân và du khách trong đợt lễ hội đầu năm.
Phùng Đô - Biển Ngọc