Ghi nhận của PV cho thấy, tại suối Yến có sự xuất hiện của thanh tra giao thông đường thủy tuần tra, bảo đảm trật tự an toàn cho các phương tiện chở du khách vào chùa Hương.
Ghi nhận của PV cho thấy, tại suối Yến có sự xuất hiện của thanh tra giao thông đường thủy tuần tra, bảo đảm trật tự an toàn cho các phương tiện chở du khách vào chùa Hương.
Phùng Đô - Biển Ngọc