Được biết, loại vaccine mà Nhật Bản trao tặng Việt Nam là vaccine của hãng dược AstraZeneca (Anh) được cấp phép sản xuất tại Nhật Bản. 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, số vaccine này cần được vận chuyển ngay vào TP.HCM do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp.
Được biết, loại vaccine mà Nhật Bản trao tặng Việt Nam là vaccine của hãng dược AstraZeneca (Anh) được cấp phép sản xuất tại Nhật Bản. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, số vaccine này cần được vận chuyển ngay vào TP.HCM do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp.
Thanh Bình