Tác phẩm được chế tác vô cùng tinh xảo bằng công nghệ 3D hiện đại dưới bàn tay của những nghệ nhân kim hoàn.
Tác phẩm được chế tác vô cùng tinh xảo bằng công nghệ 3D hiện đại dưới bàn tay của những nghệ nhân kim hoàn.
Biển Ngọc