Hà Nội yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như đi công tác công vụ, đi làm việc tại cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu; đi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men… Vì vậy, từ sáng 19/7, lực lượng chức năng phường Nam Đồng, quận Đống Đa đã túc trực trên các tuyến đường hỏi han, nhắc nhở người dân không ra ngoài khi không cần thiết.
Hà Nội yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như đi công tác công vụ, đi làm việc tại cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu; đi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men… Vì vậy, từ sáng 19/7, lực lượng chức năng phường Nam Đồng, quận Đống Đa đã túc trực trên các tuyến đường hỏi han, nhắc nhở người dân không ra ngoài khi không cần thiết.
Văn Huế