Đường phố vắng vẻ, người dân hạn chế ra ngoài khiến người bán hàng rong trên phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội cũng ế ẩm.
Đường phố vắng vẻ, người dân hạn chế ra ngoài khiến người bán hàng rong trên phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội cũng ế ẩm.
Văn Huế