Chị N.T.T, tổ 10 - chủ cửa hàng gà rán phấn khởi trong ngày đầu tiên sau rất nhiều ngày giãn cách xã hội, cửa hàng mới được mở cửa trở lại.
Chị N.T.T, tổ 10 - chủ cửa hàng gà rán phấn khởi trong ngày đầu tiên sau rất nhiều ngày giãn cách xã hội, cửa hàng mới được mở cửa trở lại.
Phùng Đô