“Chúng tôi già rồi, cũng đã gần về với ông bà tổ tiên, nhưng chẳng nhẽ còn con cháu chúng tôi cứ phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ này mãi. Nhiều đoàn công tác huyện, tỉnh đã về kiểm tra nhưng chưa kết luận được nguyên nhân. Rất mong tỉnh, Chính phủ sớm mời các nhà khoa học về nghiên cứu và tìm ra nguyên nhân rồi có giải pháp khắc phục”, vợ ông Liên mong mỏi
“Chúng tôi già rồi, cũng đã gần về với ông bà tổ tiên, nhưng chẳng nhẽ còn con cháu chúng tôi cứ phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ này mãi. Nhiều đoàn công tác huyện, tỉnh đã về kiểm tra nhưng chưa kết luận được nguyên nhân. Rất mong tỉnh, Chính phủ sớm mời các nhà khoa học về nghiên cứu và tìm ra nguyên nhân rồi có giải pháp khắc phục”, vợ ông Liên mong mỏi
Sỹ Hòa