Cùng quan điểm, cụ Vi Văn Thắng (75 tuổi, ở bản Công) cho biết thêm: Hang cát tơ có từ đời ông cha, tôi sống đến nay đã 75 tuổi nhưng trước đây chưa bao giờ xuất hiện hiện tượng này. Chắc chắn phải có tác động nào đó của con người?
Cùng quan điểm, cụ Vi Văn Thắng (75 tuổi, ở bản Công) cho biết thêm: Hang cát tơ có từ đời ông cha, tôi sống đến nay đã 75 tuổi nhưng trước đây chưa bao giờ xuất hiện hiện tượng này. Chắc chắn phải có tác động nào đó của con người?
Sỹ Hòa