Theo lãnh đạo CDC Hà Nội, do Bệnh viện Vinmec không phải là cơ sở y tế được Bộ Y tế công nhận được xét nghiệm khẳng định nên hiện cơ quan y tế đã lấy mẫu cháu bé này và chuyển về CDC để xét nghiệm khẳng định. Hiện tại, vẫn chưa có kết quả lại của trường hợp này.
Theo lãnh đạo CDC Hà Nội, do Bệnh viện Vinmec không phải là cơ sở y tế được Bộ Y tế công nhận được xét nghiệm khẳng định nên hiện cơ quan y tế đã lấy mẫu cháu bé này và chuyển về CDC để xét nghiệm khẳng định. Hiện tại, vẫn chưa có kết quả lại của trường hợp này.
Phùng Đô