Ông Chử Xuân Dũng nhận thấy người dân vẫn có tình trạng tự do đi lại trong khu vực cách ly. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhắc nhở chính quyền địa phương và lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ các hoạt động tại đây để phòng chống lây nhiễm.
Ông Chử Xuân Dũng nhận thấy người dân vẫn có tình trạng tự do đi lại trong khu vực cách ly. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhắc nhở chính quyền địa phương và lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ các hoạt động tại đây để phòng chống lây nhiễm.
Phùng Đô