Ngày 4/9, sau nhiều ngày nằm dưới sông Hồng, chiếc xe container mang BKS 15C-134.91 mất lái trên cầu Thanh Trì (TP Hà Nội) đã được trục vớt
Ngày 4/9, sau nhiều ngày nằm dưới sông Hồng, chiếc xe container mang BKS 15C-134.91 mất lái trên cầu Thanh Trì (TP Hà Nội) đã được trục vớt
Phùng Đô