Cần cơ chế xử lý nhanh xe vi phạm vô chủ

05/12/2017 08:07

Tạm giữ phương tiện là một trong những hình thức xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ...

cần cơ chế xử lý nhanh xe vi phạm vô chủ

Chiếc xe tô tô vi phạm bị  tạm giữa tại bãi trông giữ xe vi phạm Bồ Đề không có người đến lấy

Tuy nhiên, việc quá tải của nhiều bãi trông giữ xe vi phạm tại các thành phố lớn đã đặt ra thực tế cần sớm giải quyết.

Tại Hà Nội, năm 2016, CSGT đã làm thủ tục tiến hành thanh lý gần 2.000 phương tiện vi phạm giao thông mà chủ phương tiện không đến giải quyết hoặc không thuộc diện được trả; tịch thu, tiêu hủy 342 xe ba bánh. Riêng Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đang trông giữ hơn 2.000 phương tiện vi phạm không có người nhận. Trên toàn địa bàn Hà Nội, ước tính, số phương tiện vi phạm bị thu giữ “vô thừa nhận” lên đến hàng vạn chiếc.

Tại TP.HCM, hiện cũng có hơn 10.000 xe vi phạm bị tạm giữ nhưng không có người đến giải quyết khiến các kho bãi bị quá tải, xe vi phạm để lâu bị hư hỏng nặng.

Dễ dàng thấy đó là một sự lãng phí rất lớn. Tuy nhiên, nếu chỉ vì thế mà bỏ quy định tạm giữ phương tiện vi phạm thì cũng không được. Bởi, việc này sẽ gây khó khăn cho lực lượng xử lý vi phạm, vì không có biện pháp cưỡng chế cho việc đảm bảo xử lý vi phạm giao thông.

Thiết nghĩ, ngành chức năng cần xem xét, cân nhắc thực hiện theo tinh thần của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 là cần hạn chế việc giữ phương tiện khi xử lý vi phạm hành chính. Trong trường hợp đủ điều kiện và bắt buộc phải tạm giữ thì áp dụng triệt để quy định về việc giao cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản phương tiện dưới sự quản lý, giám sát của cơ quan có thẩm quyền tạm giữ. Như vậy, vừa tạo thuận lợi cho người dân, vừa giảm tải cho các bãi trông giữ phương tiện vi phạm.

Bên cạnh đó, để tránh lãng phí, cần đơn giản hóa các quy định liên quan đến trình tự, thủ tục tạm giữ các phương tiện vi phạm hành chính, tịch thu, bán đấu giá, xử lý tang vật phương tiện vi phạm bị tịch thu; rút ngắn thời gian xử lý các phương tiện giao thông đường bộ bị tạm giữ. Chẳng hạn như, quy định rõ việc trong thời hạn bao lâu mà người vi phạm không đến giải quyết thì tịch thu phương tiện để bán đấu giá thanh lý. 

Luật sư Nguyễn Anh Thơm
Đoàn Luật sư TP Hà Nội

Lưu Huế (Ghi)