Cân nhắc lựa chọn thứ tự đầu tư các dự án giao thông then chốt

29/10/2014 12:40

Ủy ban Kinh tế của QH tán thành việc cần có một cảng hàng không hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển tuy nhiên yêu cầu Chính phủ làm rõ hơn tính cấp thiết của dự án.