Cảng Tân Vũ tự động hóa quá trình giao nhận container

13/01/2020 16:25

Hệ thống tự động kiểm soát và giao nhận container nhập tàu vừa được Cảng Hải Phòng triển khai thử nghiệm tại chi nhánh cảng Tân Vũ.

Cảng Tân Vũ tự động hóa quá trình giao nhận container 1
Điểm kiểm tra tự động kiểm soát và giao nhận container nhập tàu tại Chi nhánh cảng Tân Vũ (Hải Phòng)

Cảng Hải Phòng vừa hoàn thành lắp đặt và đưa vào thử nghiệm hệ thống tự động kiểm soát và giao nhận container nhập tàu. Hệ thống tự động bao gồm 2 điểm kiểm tra đặt tại các trục tuyến giao thông chính trong cảng, có chức năng tự động chụp ảnh 4 mặt của container (2 cạnh sườn trái, phải, 1 đuôi xe, 1 nóc container); Tự động nhận dạng số container; Tích hợp dữ liệu và mã container nhận dạng; Cung cấp hình ảnh, tình trạng container nhập tàu qua website cho hãng tàu, khách hàng.

Đại diện Cảng Hải Phòng cho hay: Hệ thống khi được triển khai sẽ nâng cao chất lượng giao nhận, cung cấp hình ảnh tình trạng container rõ nét và chính xác trong hoạt động giao nhận, khai thác, đặc biệt là vấn đề kiểm soát, quản lý tình trạng vỏ container tự động đang được các hãng tàu, khách hàng, chủ quản vỏ quan tâm.

Các thao tác được thực hiện thông qua hệ thống nhận diện tự động cũng sẽ giúp doanh nghiệp giảm nhân lực giao nhận tại tuyến cầu tàu, giảm thiểu rủi ro, sai sót trong giao nhận, khai thác cảng.

Được biết, với việc đẩy mạnh đầu tư đổi mới công nghệ và đẩy mạnh công tác thị trường, kết thúc năm 2019, cảng Hải Phòng đã vượt mức sản lượng hàng hóa thông qua đề ra với hơn 26,2 triệu tấn (kế hoạch năm là 25,6 triệu tấn). Trong đó hàng container ước đạt khoảng 1,27 triệu teus, tăng trưởng khoảng 9% so với năm 2018, doanh thu ước đạt 1.700 tỷ đồng với lợi nhuận khoảng 375 - 385 tỷ đồng.

Hợp nhất cả các công ty con mà cảng Hải Phòng nắm cổ phần chi phối, năm 2019, sản lượng hàng thông qua cảng Hải Phòng đạt khoảng 35 triệu tấn, tăng trưởng 10% so với năm 2018. Lợi nhuận hợp nhất ước đạt hơn 600 tỷ đồng.

N.Khánh