Cao Bằng: Phát hiện loạt vi phạm đấu thầu tại Ban quản lý khu kinh tế

26/01/2022 19:54

Cơ quan Thanh tra tỉnh Cao Bằng (Thanh tra tỉnh) vừa có Thông báo kết luận thanh tra Ban quản lý Khu kinh tế.

Vi phạm quy định phòng chống tham nhũng và đấu thầu

Theo đó, Thanh tra tỉnh đã chỉ ra nhiều tồn tại trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN); quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản. Cụ thể:

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng chưa xây dựng đầy đủ chương trình, kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương và của tỉnh đối với công tác phòng chống tham nhũng; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN còn hạn chế; việc thực hiện chế độ báo cáo công tác PCTN chưa đầy đủ, đúng quy định.

Cao Bằng: Phát hiện loạt vi phạm đấu thầu tại Ban quản lý khu kinh tế 1

Cửa khẩu Tà Nùng, 1 trong những cửa khẩu thuộc quản lý của Khu Kinh tế tỉnh Cao Bằng

Thanh tra tỉnh kết luận, trách nhiệm này thuộc Văn phòng Ban, lãnh đạo các đơn vị thuộc Ban và lãnh đạo Ban.

Về công tác phòng ngừa theo Luật Phòng chống tham nhũng, văn phòng Ban và các đơn vị thuộc Ban còn có gói thầu thực hiện chưa đầy đủ một trong các thủ tục như: Thiếu văn bản đề xuất nhu cầu mua sắm; không có biên bản bàn giao cho đơn vị hoặc người sử dụng; thực hiện bàn giao, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng ngay khi chưa hết thời gian bảo hành sản phẩm theo như hợp đồng đã ký. Tồn tại trên đã vi phạm quy định bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Luật Đấu thầu (tại khoản 4, Điều 66 Luật Đấu thầu).

Không có dự thảo hợp đồng gửi trước cho nhà thầu vi phạm quy định tại khoản 2, Điều 17 Thông tư số 58/2016/TT-BTC; Hợp đồng không có nội dung thời gian bảo hành hàng hóa (trong khi chứng thư thẩm định giá và biên bản thương thảo hợp đồng có ghi điều, khoản bảo hành 12 tháng theo quy định nhà sản xuất).

Thanh tra tỉnh kết luận, trách nhiệm thuộc Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, lãnh đạo các đơn vị thuộc Ban và lãnh đạo Ban.

Bên cạnh đó còn những tồn tại về công khai, minh bạch tài chính, ngân sách nhà nước. Đáng lưu ý, trong thiếu chứng từ thủ tục tài chính như: báo giá, thẩm định giá, thanh lý hợp đồng ngay khi nghiệm thu hoàn thành công việc, không thực hiện bảo hành theo hợp đồng; thiếu hợp đồng thực hiện công việc; các chứng từ tiếp khách còn thiếu các tài liệu như kế hoạch công tác, lịch công tác của đoàn khách; chứng từ thanh toán công tác phí có Giấy đi đường ghi thiếu các thông tin làm căn cứ thanh toán, chứng từ sửa chữa trang thiết bị văn phòng còn thiếu phiếu đề xuất sửa chữa, người đề xuất không phải là người trực tiếp sử dụng thiết bị.. vi phạm các quy định về chứng từ kế toán...

Trách nhiệm thuộc lãnh đạo các đơn vị thuộc Ban, phòng Kế hoạch - Tổng hợp và lãnh đạo Ban.

Chưa giải phóng mặt bằng đã tạm ứng hàng chục tỷ

Thanh tra tỉnh này cũng đã chỉ ra nhiều tồn tại trong việc chấp hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban quản lý Khu Kinh tế. Cụ thể: Công tác nghiệm thu thanh toán còn chưa chính xác giữa hợp đồng và thực tế thi công, một số khối lượng có sai sót trong hồ sơ thiết kế, dự thầu, hợp đồng chưa được Chủ đầu tư chủ động phát hiện điều chỉnh giảm trong quá trình nghiệm thu thanh toán. Tổng giá trị sai phạm gần 183 triệu đồng. Trong đó đã nghiệm thu thanh toán gần 168 triệu.

Riêng gói thầu xây lắp Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Chu Trinh, thành phố Cao Bằng: Công tác giải phóng mặt bằng còn có vướng mắc do công tác quản lý đất đai còn chồng chéo giữa đất lâm nghiệp nhà nước quản lý và đất của các hộ dân làm ảnh hưởng đến việc thực hiện thi công các gói thầu xây lắp và thời gian hoàn thành dự án. Việc quản lý vốn đã tạm ứng để thi công xây dựng khó khăn và rủi ro khi kéo dài thời gian giải phóng mặt bằng công trình. Trách nhiệm thuộc Ban quản lý dự án đầu tư và lãnh đạo Ban.

Kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, thu hồi tiền vi phạm

Để khắc phục những tồn tại trên, Thanh tra tỉnh kiến nghị:

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá những tồn tại, hạn chế; quy rõ trách nhiệm và tùy theo mức độ vi phạm tiến hành xử lý theo quy định đối với tập thể, cá nhân để xảy ra tồn tại, sai phạm đã nêu trong Kết luận thanh tra.

Chỉ đạo phòng, ban, đơn vị và các cá nhân có liên quan khắc phục tồn tại, hạn chế đã nêu trong Kết luận thanh tra.

Các phòng, ban, đơn vị căn cứ Kết luận thanh tra tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với những tồn tại, hạn chế đã nêu trong Kết luận thanh tra.

Đối với gói thầu xây lắp Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Chu Trinh, thành phố Cao Bằng: Chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tháo gỡ những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, sớm tổ chức triển khai gói thầu thi công xây lắp.

Đối với số tiền 17,1 tỷ đồng đã cho nhà thầu thi công (Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3) tạm ứng, yêu cầu chủ đầu tư phải có biện pháp quản lý việc sử dụng tiền tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả và có trách nhiệm hoàn trả đủ số tiền đã tạm ứng theo quy định. Phải có biện pháp cảnh báo, theo dõi, tránh rủi ro có thể xảy ra.

Về xử lý kinh tế, thu hồi số tiền sai phạm gần 183 triệu đồng: Thu hồi gần 168 triệu đồng của các công trình quyết toán, thanh toán sai vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc nhà nước tỉnh Cao Bằng, Thanh tra tỉnh kiến nghị.

Được biết, Ban Quản lý Khu kinh tế (viết tắt là Ban) là cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Theo như giới thiệu trên website của đơn vị này, lãnh đạo ban gồm 1 trưởng ban là ông Nguyễn Kiên Cường và 3 phó ban gồm: Ông Lý Quốc Khánh, Đinh Bế Hoan, Hoàng Văn Đội.

Nguyễn Hùng