Cập nhật kết quả bầu cử Mỹ: Trump không chấp nhận kết quả bầu đại cử tri

15/12/2020 06:20

Trump không thừa nhận thất bại và tiếp tục khiếu kiện kết quả tại tòa án ở một số bang. 

cập nhật kết quả bầu cử mỹ: trump không chấp nhận kết quả bầu đại cử tri

Ông Trump và ông Biden - ảnh CNN.

Cuộc bỏ phiếu của các đại cử tri vào ngày 14/12 theo giờ Hoa Kỳ đã xác nhận việc ông Joe Biden được bầu làm Tổng thống.

Theo kết quả bỏ phiếu đại cử tri tại các bang, ông Joe Biden đã nhận được tất cả 55 phiếu đại cử tri từ California.

Kết quả này đã đưa ông Joe Biden vượt trên ngưỡng 270 phiếu cần thiết để được bầu làm Tổng thống Mỹ.

Đại cử tri ở tất cả các bang mà ông Donald Trump thách thức chiến thắng của ông Biden đều bỏ phiếu cho ứng cử viên Biden.

Kết quả bỏ phiếu của các đại cử tri cần được Quốc hội thông qua vào ngày 6 tháng 1.

Ứng cử viên Tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa Donald Trump không thừa nhận thất bại và tiếp tục khiếu kiện kết quả tại tòa án ở một số bang.

Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã bác đơn kiện của bang Texas yêu cầu xem xét lại kết quả bầu cử. Theo giả thuyết, ông Donald Trump có thể hy vọng thay đổi kết quả bỏ phiếu của đại cử tri tại Quốc hội hoặc tại Tòa án Tối cao, tuy nhiên cơ hội để ông đạt được điều này gần như không có.

Hòa Bình