Cấp sổ đỏ lấn Vườn quốc gia Bái Tử Long: Tranh cãi chưa hồi kết

03/06/2021 07:02

Huyện Vân Đồn lại cấp gần 2.000m2 đất rừng đặc dụng cho một tổ chức để xây dựng trụ sở, khiến Ban Quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long phản ứng.

Cấp sổ đỏ lấn Vườn quốc gia Bái Tử Long: Tranh cãi chưa hồi kết 1

Khu vực bãi rùa đẻ nằm trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt thuộc Vườn quốc gia Bái Tử Long đã được huyện Vân Đồn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một hộ dân

Trong khi vụ việc một số hộ dân được huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cấp mới, cấp đổi sổ đỏ trên đất Vườn quốc gia Bái Tử Long còn chưa ngã ngũ, mới đây, huyện Vân Đồn lại cấp gần 2.000m2 đất rừng đặc dụng cho một tổ chức để xây dựng trụ sở, khiến Ban Quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long tiếp tục lên tiếng phản ứng.

Vườn quốc gia tiếp tục bị “xẻ thịt”?

6 tháng trước, Báo Giao thông đã có bài viết “Lạ lùng huyện cấp sổ đỏ lấn Vườn quốc gia Bái Tử Long”, phản ánh việc có tới 29 hộ có diện tích đất lâm nghiệp nằm trong ranh giới do Ban Quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long quản lý đã được huyện Vân Đồn cấp mới, cấp đổi sổ đỏ.

Ngoài ra, huyện Vân Đồn còn giao đất mặt nước để nuôi trồng thủy sản cho 2 hộ dân với diện tích 6,4ha nằm trong ranh giới quản lý của Vườn quốc gia Bái Tử Long.

Trong khi Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long cho rằng, việc cấp sổ đỏ vào ranh giới Vườn quốc gia là trái với quy hoạch do Thủ tướng đã ký, phía huyện Vân Đồn lại cho rằng mọi trình tự, thủ tục cấp sổ đỏ cho các hộ dân này là đúng quy định hiện hành.

Đáng chú ý, mới đây, UBND huyện Vân Đồn tiếp tục cấp gần 2.000m2 đất rừng đặc dụng cho một tổ chức để xây dựng trụ sở.

“Hiện, Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long đã có báo cáo UBND tỉnh xem xét tạm dừng việc thi công dự án trụ sở này, nhưng vẫn chưa có kết quả”, ông Khúc Thành Liên, Chánh Văn phòng Ban Quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long cho biết.

Hai bên đều nhận mình đúng

Liên quan đến vụ việc này, UBND huyện Vân Đồn cho biết, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ năm 2001 về quy hoạch Vườn quốc gia Bái Tử Long, vườn có 15.783ha, trong đó diện tích tại các đảo nổi là 6.125ha.

Vườn quốc gia Bái Tử Long do Thủ tướng quyết định thành lập, như vậy thẩm quyền quản lý về đất, rừng là của Ban Quản lý vườn. Theo luật định, nếu muốn thay đổi quy hoạch, kế hoạch liên quan phải do Thủ tướng quyết định. Kể cả chưa đền bù, di chuyển các hộ dân ra khỏi vùng quy hoạch của vườn, việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia hạn thêm thời gian khi chưa hết hạn là không đúng. Đơn vị đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm giải quyết vấn đề này để thuận lợi cho công tác quản lý, bảo vệ phát triển Vườn quốc gia Bái Tử Long.
Ông Khúc Thành Liên, Chánh Văn phòng Ban Quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long

Tuy nhiên, năm 2013, UBND tỉnh Quảng Ninh có Quyết định số 2543 về việc giao đất (giai đoạn 1) cho Ban Quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long là 3.574,06ha gồm tại xã Minh Châu là 2.288,7ha, xã Vạn Yên 1.247,78ha và xã Hạ Long là 37,58ha.

Tại quyết định giao đất của UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ rõ: Sở TN&MT có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thu hồi và bàn giao đất theo quy định; Sở NN&PTNT trình UBND tỉnh giao rừng cho Ban Quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long sau khi có quyết định kiểm kê rừng...

Nhưng thực tế, các sở, ngành của tỉnh chưa triển khai công tác thu hồi, bồi thường GPMB đối với các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trong ranh giới quy hoạch Vườn quốc gia Bái Tử Long, chưa có phương án chuyển đổi từ rừng sản xuất sang rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cho các hộ gia đình.

Theo UBND huyện Vân Đồn, trong số 144 hộ dân của huyện đang quản lý, sử dụng đất trong ranh giới quy hoạch của Vườn quốc gia Bái Tử Long, có 36 hộ được UBND huyện quyết định giao rừng từ giai đoạn 1992 - 1999 (trước thời điểm Thủ tướng phê duyệt quy hoạch Vườn quốc gia Bái Tử Long) và quản lý, sử dụng ổn định.

Diện tích chồng lấn của 36 hộ này với ranh giới quy hoạch của vườn là 1.092ha. Vì vậy, 36 trường hợp này hoàn toàn đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, Ban Quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long không đồng tình và cho rằng, hiện có 26 hộ dân nằm trong ranh giới Vườn quốc gia có nguồn gốc do UBND huyện Vân Đồn cấp trước năm 2001.

Đến nay, việc cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đã dẫn đến tình trạng mua bán, chuyển nhượng ngầm, gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ rừng đất, rừng đặc dụng. Việc này vi phạm Luật Đất đai và Luật Lâm nghiệp.

Vì thế, Ban Quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long đề nghị UBND huyện Vân Đồn rà soát, thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng theo quy định.

Liên quan đến vụ việc trên, UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao cho Sở TN&MT chủ trì phối hợp với Sở NN&PTNT và các đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu, đề xuất theo thẩm quyền xử lý, giải quyết.

Quang Minh