Cắt giảm chi thường xuyên để tăng lương

22/03/2016 10:34

UBND TP Hà Nội giao các đơn vị của thành phố cắt giảm tới 20% kinh phí chi thường xuyên năm 2016 ...

cắt giảm chi thường xuyên để tăng lương
Hà Nội sẽ triệt để tiết kiệm chi thường xuyên - Ảnh minh họa

Theo kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Hà Nội năm 2016, UBND TP giao các đơn vị của thành phố cắt giảm tới 20% kinh phí chi thường xuyên năm 2016 với tổng số tiền tiết kiệm được gần 1.472,266  tỷ đồng để cải cách tiền lương.

Cụ thể, các mục tiêu được TP đặt ra là: Cắt giảm 100% kinh phí tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia, công trình có giá trị lớn, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương; Cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Thu hồi đối với các dự án đã được cấp phép đầu tư nhưng quá thời hạn quy định không triển khai đúng cam kết hoặc giấy phép; Thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định.

Anh Thư