Cầu đường bộ "làm khó" vận tải thủy

13/05/2014 07:01

Tĩnh không (khoang thông thuyền) các cầu vượt sông hiện không đồng bộ là rào cản lưu  thông vận tải trên các tuyến đường sông, nhất là trong bối cảnh loại hình vận tải này đang phát triển...