CDC Sóc Trăng được doanh nghiệp hỗ trợ 358 triệu đồng sau khi mua kit test

12/05/2022 15:58

Qua kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng kiến nghị thu hồi số tiền 358,1 triệu đồng từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Sóc Trăng.

Ngày 12/5, theo nguồn tin của Báo Giao thông, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng vừa có thông báo kết luận thanh tra về việc xã hội hóa, liên doanh, liên kết các dịch vụ y tế, mua sắm trang thiết bị y tế (TTBYT), sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Từ năm 2020 - 2021, tỉnh Sóc Trăng có tổng số 451 gói thầu mua sắm TTBYT, vật tư y tế (VTYT), sinh phẩm, kit xét nghiệm với tổng giá trị trên 238,4 tỷ đồng.

CDC Sóc Trăng được doanh nghiệp hỗ trợ 358 triệu đồng sau khi mua kit test 1

Trụ sở CDC tỉnh Sóc Trăng.

Đối với Sở Y tế, việc mua sắm TTBYT, VTYT, kit xét nghiệm liên quan đến Công ty CP Việt Á thông qua Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất (Công ty Hợp Nhất) với tổng giá trị hợp đồng hơn 11,3 tỷ đồng (5 gói thầu). Trong đó, Công ty Việt Á hơn 4,5 tỷ đồng, Công ty Hợp Nhất hơn 6,7 tỷ đồng.

Đối với CDC, có 1 gói thầu, với tổng giá trị hợp đồng liên danh hơn 19 tỷ đồng (Công ty Việt Á hơn 13,3 tỷ đồng và Công ty Hợp Nhất là hơn 5,7 tỷ đồng).

Trong quá trình thực hiện, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng mua sắm thiết bị, hóa chất, vật tư tiêu hao, sau khi xử lý hợp đồng Công ty Hợp Nhất có hỗ trợ tiền hơn 358,1 triệu đồng cho bếp ăn của CDC để phục vụ công tác phòng, chống dịch (tại thời điểm hỗ trợ, bếp ăn của CDC còn hoạt động).

Việc hỗ trợ được thực hiện bằng hình thức giao nhận tiền mặt giữa hai bên.

“Sở Y tế đã có báo cáo UBND tỉnh về tình hình mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020 - 2021.

Trong đó, có nội dung CDC nhận tiền từ Công ty Hợp Nhất hỗ trợ cho bếp ăn của CDC với số tiền 358,1 triệu đồng. Hiện tại, số tiền này đơn vị chưa sử dụng, còn tồn tiền mặt tại quỹ”, một lãnh đạo CDC Sóc Trăng thông tin.

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng kiến nghị thu hồi nộp vào tài khoản chờ xử lý của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Sóc Trăng với số tiền 358,1 triệu đồng.

Đồng thời, đề nghị Sở Y tế chỉ đạo bộ phận chuyên môn tham mưu xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 nhà thầu, do mua bán TTBYT khi chưa thực hiện thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán theo quy định.

Gia Minh