Chậm công bố hàng loạt thông tin, Quốc Cường Gia Lai bị xử phạt

28/06/2019 16:48

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai vừa bị UBCKNN xử phạt 70 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

chậm công bố hàng loạt thông tin, quốc cường gia lai bị xử phạt
Công ty CP Quốc Cường Gia Lai vừa bị UBCKNN xử phạt 70 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. (Ảnh minh hoạ)

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 170/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (địa chỉ: đường Nguyễn Chí Thanh, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Theo đó, Quốc Cường Gia Lai bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh không đúng thời hạn về Báo cáo tài chính (BCTC) quý 1/2017; Quyết định số 294/QĐ/HĐQT và số 294-2/QĐ/HĐQT ngày 29/4/2017 về miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng, Công bố thông tin về việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát ngày 29/04/2017, BCTC quý 2/2017, BCTC bán niên đã soát xét năm 2017, BCTC quý 4/2017, Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017, BCTC quý 1/2018, BCTC quý 2/2018, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, Báo cáo thường niên năm 2017; Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 3/7/2017 thông qua chi trả cổ tức, Công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán năm 2017.

Ngoài ra, công ty này cũng công bố thông tin không đúng thời hạn về Nghị quyết nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sông Mã, Công ty cổ phần Quốc tế An Vui, Công ty TNHH Sparkle Value Homes, Công ty cổ phần Bất động sản Hiệp Phú... Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, 2018 không công bố thông tin các giao dịch với bên liên quan.

Biển Ngọc