Chấm điểm lễ hội dân gian thế nào?

14/12/2015 20:00

Nếu BTC lễ hội nào không đạt (dưới 50 điểm), Bộ sẽ gửi thông báo về địa phương.

Keyword đầu tiên có dấu
Quy hoạch các điểm hoạt động vui chơi giải trí trong khu vực lễ hội hợp lý, đúng quy địnhsẽ được cộng 3 điểm.

Bộ Tiêu chí đánh giá, chấm điểm việc thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội dân gian do Báo Văn hóa và Cục Văn hóa cơ sở phối hợp biên soạn vừa được đưa ra lấy ý kiến các cơ quan báo chí. Bộ VH,TT&DL kỳ vọng bộ tiêu chí này sẽ góp phần tạo những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội dân gian 2016.

3 kênh giám sát lễ hội

Theo đó, bảng điểm đánh giá thực hiện các nhiệm vụ đưa ra tổng điểm 100, phân thành 6 mục để đánh giá, chấm điểm, bao gồm: Công tác quản lý, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hàng năm (tối đa 9 điểm); Quán triệt, tuyên truyền văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, văn bản quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ Bộ VH,TT&DL (tối đa 6 điểm); Thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội (tối đa 25 điểm); Đảm bảo môi trường an toàn tổ chức lễ hội (tối đa 40 điểm).

Tổ chức các hoạt động dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật (tối đa 10 điểm); Thực hiện thanh, kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động lễ hội tại cơ sở (tối đa 10 điểm). Số điểm được đưa ra theo mỗi tiêu chí cũng cho thấy những vấn đề cần quan tâm, chấn chỉnh trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội đối với các địa phương.

Như đảm bảo công tác phòng ngừa thảm họa, phòng chống cháy nổ, hỏa hoạn (3 điểm). Đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ di tích, danh thắng, tài sản nhà nước, tài sản cá nhân, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách dự lễ hội (3 điểm). Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không kinh doanh thịt thú rừng trong danh mục cấm (3 điểm). Đảm bảo vệ sinh cảnh quan môi trường nơi tổ chức lễ hội. Xây dựng nhà vệ sinh hợp chuẩn, thùng rác công cộng, thu gom rác kịp thời, công tác xử lý rác thải, nước thải đúng quy  định (10 điểm)...

"Đây là năm đầu tiên chấm điểm đánh giá, có thể kết quả chưa được như mong muốn nhưng dù vậy còn hơn là không làm được gì. Năm sau hoạt động này sẽ khoa học và tốt hơn”.

Ông Trần Đăng Khoa

Tiêu chí đánh giá cũng quy định điểm cộng, điểm trừ. Địa phương hoàn thành xuất sắc (loại A) có mức điểm từ 95-100; mức độ hoàn thành tốt (loại B) từ 85-94 điểm; mức độ hoàn thành (loại C) từ 51-84 điểm và chưa hoàn thành (loại D) là dưới 50 điểm.

Việc chấm điểm, đánh giá sẽ được tổng hợp dựa trên kết quả chấm điểm từ 3 “kênh”: Các địa phương tự đánh giá, báo cáo và chấm điểm; đánh giá, chấm điểm từ phía cơ quan quản lý nhà nước và từ các cơ quan báo chí.

Bà Trịnh Thị Thủy, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở cho biết: “Trên cơ sở ý kiến và điểm chấm từ các địa phương, cơ quan quản lý và báo chí, Bộ VH,TT&DL sẽ tổng hợp, tiếp thu và điều chỉnh những vấn đề cần thiết trong nội dung, cách làm để từ những mùa sau, việc chấm điểm, đánh giá công tác tổ chức, quản lý lễ hội dân gian sẽ trở thành hoạt động thường xuyên, thiết thực; là động lực góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ở các địa phương trong cả nước…”.

Sẽ khen thưởng, nhắc nhở những lễ hội tốt và chưa tốt

Ông Trần Đăng Khoa, Tổng biên tập Báo Văn hóa cho biết, trước đây, việc đánh giá công tác quản lý, tổ chức lễ hội tại các địa phương còn chung chung, chưa được thể hiện bằng những tiêu chí cụ thể. Năm nay, việc triển khai chấm điểm sẽ cung cấp cho các địa phương, cơ quan quản lý cấp Bộ có thêm những thông tin, cơ sở để đánh giá hiệu quả quản lý, tổ chức lễ hội thông qua thang điểm xếp loại. Cuối năm sẽ tổ chức khen thưởng quản lý lễ hội tốt trên kết quả chấm điểm để công nhận những nỗ lực trong công tác quản lý lễ hội trong những năm trước.

“Nếu BTC lễ hội nào không đạt (dưới 50 điểm), Bộ sẽ gửi thông báo về địa phương. Các cơ quan chức năng ở địa phương đó sẽ có hình thức nhắc nhở. Kết quả này để BTC các lễ hội thấy rằng, không còn chuyện mình thích làm gì thì làm mà còn bị cả nước theo dõi sát sao”, đại diện tổ biên soạn nói thêm.

Bên cạnh đó, không ít nhà báo vẫn còn những băn khoăn. Một năm trên cả nước có đến trên dưới 8.000 lễ hội, thanh tra bộ và các nhà báo không thể tham dự được toàn bộ các lễ hội. Nhiều nhà báo cho rằng, cách chấm điểm này không thể hiện được điểm mạnh, yếu của các lễ hội cũng như những việc được và chưa được của các địa phương đó. Ban tổ chức cũng chỉ nên lựa chọn một vài tiêu chí tiêu biểu nhất để giải quyết triệt để từng vấn đề nổi cộm, thay vì lựa chọn nhiều nội dung chấm điểm nhưng lại chung chung.

Lý Phạm