Chậm nhất 31/12 phải thông xe kỹ thuật dự án QL217

24/12/2015 05:58

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Ban QLDA 1 đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nâng cấp QL217...

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Một đoạn QL217

Bộ GTVT cho biết, qua kiểm tra thực tế hiện trường ngày 9/12, tiến độ thực hiện tại tất cả các gói thầu đều bị chậm từ 10-18% theo kế hoạch. Để đẩy nhanh tiến độ thi công, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 1 chủ động phối hợp chặt với chính quyền địa phương, hội đồng GPMB các huyện để giải quyết dứt điểm các tồn tại của công tác GPMB, tiến độ yêu cầu xong trước ngày 15/12.

Trước mắt, Ban QLDA 1 chỉ đạo các đơn vị hoàn thành dứt điểm các đoạn đào nền còn lại để triển khai các hạng mục tiếp theo; cẩu lắp dầm, đổ bản mặt cầu và khẩn trương thi công đường đầu cầu các cầu Bá Lộc, cầu Phà Lò, cầu Km161+835, cầu Km172+250, cầu Chà Khọt,… đẩy nhanh tiến độ thảm bê tông nhựa đoạn từ đầu tuyến về qua thị trấn Quan Sơn, đoạn từ thị trấn Na Mèo về phía đầu tuyến và các đoạn qua thị trấn, khu đông dân cư.

Ban QLDA 1 yêu cầu các nhà thầu khẩn trương huy động thêm nhân lực, máy móc thiết bị, tài chính, làm tăng ca, đẩy nhanh thi công bù lại tiến độ đã bị chậm; Đồng thời họp và có kế hoạch cụ thể để phối hợp thực hiện, điều phối chung thi công base, thảm bê tông nhựa trên toàn tuyến.

Đình Quang