Chậm tiến độ, nhiều chủ đầu tư dự án bảo trì bị chấn chỉnh

28/03/2017 09:52

Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu các chủ đầu tư, Ban QLDA đẩy nhanh tiến độ dự án bảo trì đường bộ.

Chậm tiến độ, nhiều chủ đầu tư dự án bảo trì bị chấn chỉnh 1

Tổng cục Đường bộ VN sẽ xử lý trách nhiệm đối với các chủ đầu tư, Ban QLDA chậm tiến độ dự án bảo trì đường bộ 

Trong văn bản chấn chỉnh tiến độ các dự án bảo trì đường bộ gửi các chủ đầu tư (các Cục Quản lý đường bộ, Sở GTVT), Ban Quản lý dự án (QLDA), Tổng cục Đường bộ VN khẳng định, nguyên nhân chậm nhiều dự án bảo trì đường bộ là do các chủ đầu tư, Ban QLDA chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng cục, có biểu hiện vô trách nhiệm. Vì vậy, Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu các đơn vị này khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, trường hợp không có chuyển biến sẽ có hình thức xử lý.

Theo Tổng cục Đường bộ VN, đơn vị này đã nhiều lần đôn đốc các chủ đầu tư, Ban QLDA phải tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh triển khai thi công các dự án sửa chữa công trình đường bộ trong kế hoạch bảo trì và kế hoạch chi tạm giao năm 2017. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy, nhiều chủ đầu tư, Ban QLDA rất chậm về tiến độ thực hiện thi công sửa chữa, có đơn vị vẫn còn dự án chưa khởi công, khối lượng thực hiện thấp, nhiều dự án đến 20/3/2017 mới thực hiện được dưới 30% giá trị khối lượng, có nguy cơ cao không hoàn thành dự án sửa chữa trước ngày 30/6/2017. Điều này, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả và chất lượng các tuyến quốc lộ khi vào mùa mưa.

Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu Cục trưởng các Cục, giám đốc các Sở GTVT nhận ủy thác quản lý quốc lộ, giám đốc các Ban QLDA thuộc Tổng cục rà soát lại kết quả thực hiện của từng dự án sửa chữa do đơn vị mình quản lý; Đồng thời, xác định rõ nguyên nhân chậm, có biện pháp đẩy nhanh tiến độ. 

Xem thêm Video

Trần Duy