Một hình ảnh hoàn hảo khác của Dan Liu chụp bằng điện thoại iPhone 11 Pro Max là một cây dương Euphrates đã chết dưới bầu trời đêm đầy sao ở Nội Mông.
Một hình ảnh hoàn hảo khác của Dan Liu chụp bằng điện thoại iPhone 11 Pro Max là một cây dương Euphrates đã chết dưới bầu trời đêm đầy sao ở Nội Mông.
Hàn Ly (Theo dailymail)