5.Hơn nữa, nơi này được thiết kế dựa trên mong muốn của du khách là cần một nơi yên tĩnh, thanh bình.
5.Hơn nữa, nơi này được thiết kế dựa trên mong muốn của du khách là cần một nơi yên tĩnh, thanh bình.
Phan Hằng (Theo Say)