Chạy quá tốc độ trong khu vực cảng biển bị phạt "kịch khung" đến 12 triệu

14/05/2021 15:55

Các phương tiện vi phạm tốc độ trong vùng đất ở cảng biển sẽ bị tăng nặng mức phạt so với hiện nay...

chạy quá tốc độ trong khu vực cảng biển bị phạt "kịch khung" đến 12 triệu

Vi phạm về tốc độ trong vùng đất cảng được đề xuất tăng nặng để đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác cảng biển - Ảnh minh họa

Phạt "kịch khung" lỗi quá tốc độ đến 12 triệu đồng

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ và đường sắt; hàng không dân dụng đang được tổ chức lấy ý kiến, Bộ GTVT đề xuất tăng nặng khung phạt hành chính đối với hành vi vi phạm tốc độ trong khu vực vùng đất cảng.

Cụ thể, lái xe sẽ bị phạt từ 800.000 - 1.000.000 đồng nếu điều khiển ô tô và các loại phương tiện tương tự ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/giờ so với quy định hiện hành là là 600.000 - 800.000 đồng.

Trường hợp điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ quy định từ 10 - 20km/h, lái xe sẽ bị phạt từ 3 - 5 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng GPLX từ 1 - 3 tháng. Hiện tại, vi phạm chỉ bị phạt hành chính từ 2 - 3 triệu đồng và không bị tước quyền sử dụng GPLX.

Đối với hành vi vượt quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h, mức phạt được đề xuất tăng từ 5 - 6 triệu đồng lên 6 - 8 triệu đồng. Thời gian tước quyền sử dụng GPLX tăng từ 1 - 3 tháng lên 2 - 4 tháng.

Với ô tô hoặc các phương tiện tương tự ô tô chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h, mức phạt tiền được đề xuất tăng khoảng gấp rưỡi so với hiện tại, từ 7 - 8 triệu lên 10 - 12 triệu. Thời gian tước quyền sử dụng GPLX tương tự như hiện tại là từ 2 - 4 tháng.

chạy quá tốc độ trong khu vực cảng biển bị phạt "kịch khung" đến 12 triệu

Mức phạt vi phạm nồng độ cồn của người điều khiển ô tô và các phương tiện tương tự ô tô trong vùng đất cảng cũng sẽ tăng nặng nếu dự thảo nghị định Bộ GTVT đang lấy ý kiến được phê duyệt - Ảnh minh họa

“Treo bằng” đến 2 năm đối với vi phạm nồng độ cồn

Bên cạnh xây dựng khung xử phạt mới đối với vi phạm về tốc độ, Bộ GTVT cũng đề xuất tăng các mức phạt đối với lái xe vi phạm nồng độ cồn trong vùng đất cảng.

Cụ thể, người điều khiển phương tiện trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/01 lít khí thở sẽ bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng GPLX từ 10 - 12 tháng. Mức phạt hiện tại là 2 - 3 triệu đồng với thời gian tước GPLX từ 1 - 3 tháng.

Đối với người điều khiển phương tiện trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/01 lít khí thở, mức phạt hành chính tăng từ 7 - 8 triệu lên 16 - 18 triệu đồng, thời gian tước GPLX từ 3 - 5 tháng lên 16 - 18 tháng.

Hình phạt đặc biệt tăng nặng với người điều khiển ô tô và các loại phương tiện tương tự ô tô mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở. Mức phạt tăng từ 16 - 18 triệu lên 30 - 40 triệu đồng. Thời gian tước quyền sử dụng GPLX kéo dài từ 4 - 6 tháng lên 22 - 24 tháng.

Nam Khánh