Chỉ đạo khẩn cấp của Thủ tướng gửi các Bộ trưởng về phòng chống Covid-19

18/07/2021 20:22

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có chỉ đạo khẩn cấp gửi các Bộ trưởng về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt để phòng chống Covid-19.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có chỉ đạo khẩn cấp gửi các bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Công thương, NN&PTNT, Giao thông vận tải, Xây dựng, Thông tin và truyền thông, Lao động - thương binh và xã hội.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn cấp các Bộ trưởng về việc thành lập các Tổ công tác đặc biệt để phòng chống dịch Covid-19 của từng bộ và tại TP HCM.Chỉ đạo khẩn cấp của Thủ tướng gửi các Bộ trưởng về phòng chống Covid-19 1

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Thành lập các Tổ công tác đặc biệt để phòng chống dịch Covid-19

Theo đó, để hỗ trợ và phục vụ kịp thời, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP HCM và các tỉnh, thành phía Nam, Thủ tướng yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng chống dịch Covid-19 của từng bộ tại TP HCM do một đồng chí Thứ trưởng phụ trách trực tiếp.

Các Tổ công tác đặc biệt để phối hợp chặt chẽ với TP HCM và các địa phương phía Nam, nhất là địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16.

Các Tổ công tác đặc biệt sẽ chủ động xử lý giải quyết ngay những nhiệm vụ phát sinh trong công tác phòng chống dịch.

Tổ công tác đặc biệt hàng ngày báo cáo Bộ trưởng và Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và kịp thời đề xuất, kiến nghị đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, rất cấp bách, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng tập trung chỉ đạo thực hiện, sớm phát huy vai trò của tổ công tác đặc biệt trong công tác phòng chống dịch tại TP HCM và các tỉnh, thành phía Nam.

Các tỉnh thực hiện Chỉ thị 16 báo cáo nhu cầu hỗ trợ y tế

Để chỉ phục vụ kịp thời, hiệu quả cho công tác điều phối nhân lực, y tế trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên toàn quốc, Thủ tướng yêu cầu các Chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

Đối với TP HCM và các tỉnh, thành thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị 16 có nhu cầu hỗ trợ nhân lực, y tế, tổng hợp nhu cầu về y tế, bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên để phòng chống dịch trên địa bàn.

Đối với các tỉnh chưa thực hiện theo Chỉ thị 16 còn lại tổng hợp khả năng có thể hỗ trợ về bác sĩ điều dưỡng viên, kỹ thuật viên để phòng chống dịch tại các địa phương khác trên toàn quốc.

Các tỉnh, thành khẩn trương tổng hợp số liệu theo quy định nêu trên báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 trước 17h ngày 20/7 (tức thứ 3 tuần sau).

Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo các tỉnh, thành phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả về phân bổ, tổ chức tiêm vaccine cho các đối tượng theo quy định.

Phùng Đô