Chi tiết đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia 2017

14/05/2017 15:47

Bộ GD&ĐT vừa chính thức công bố chính thức toàn văn, chi tiết đề thi minh họa cho kỳ thi THPT quốc gia 2017.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Bộ Giáo Dục công bố đề minh họa kỳ thi THPT quốc gia 2017

Chi tiết đề minh họa kỳ thi THPT quốc gia 2017

Ở các lần trước, đề thi được công bố theo các môn thi thì lần này, đề thi minh họa là dạng bài thi (5 bài thi). Theo đó, các câu hỏi trong đề thi minh họa cũng được sắp xếp từ dễ đến khó như đề thi thật. Điểm khác biệt lớn nhất so với các đề thi đã công bố là đề thi minh họa lần này có định dạng như đề thi chính thức.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2017 có 5 bài thi, gồm 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (KHTN) và Khoa học Xã hội (KHXH) và 3 bài thi độc lập gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Môn Ngữ văn làm bài theo hình thức tự luận, còn môn còn lại theo hình thức trắc nghiệm

Đề thi tham khảo môn Ngữ văn, Toán, Anh, Địa, Sinh, Hoá:

Thạch Thảo