Chỉ tiêu tuyển sinh 7 trường Công an nhân dân 2016

04/07/2016 14:24

Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh các ngành của 7 trường Công an nhân dân năm 2016.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh các ngành của 7 trường Công an nhân dân năm 2016.

Năm 2016, 7 trường Công an nhân dân tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. Danh sách các trường Công an nhân dân gồm:

1. Học viện An ninh nhân dân tuyển 840 chỉ tiêu

2. Học viện cảnh sát nhân dân tuyển 900 chỉ tiêu

3. Học viện chính trị công an nhân dân tuyển 200 chỉ tiêu

4. Đại học An ninh nhân dân tuyển 390 chỉ tiêu

5. Đại học Cảnh sát nhân dân tuyển 670 chỉ tiêu

6. Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển 400 chỉ tiêu

7. ĐH Kỹ thuật hậu cần công an nhân dân tuyển 280 chỉ tiêu

Thí sinh lưu ý dự tuyển phải sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trước khi xét tuyển.

Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh các trường Công an nhân dân năm 2016 dưới đây:

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 2

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học An ninh nhân dân.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 3

Chỉ tiêu tuyển sinh trường ĐH Phòng cháy chữa cháy.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 4

Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Chính trị Công an nhân dân.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 5

Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 6

Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện An ninh nhân dân.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 7

Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Cảnh sát nhân dân.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 8

Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Cảnh sát nhân dân.

Di Linh (Tổng hợp)