Chính phủ “thúc” tiến độ làm cao tốc Bắc - Nam

12/12/2018 06:32

Tuyến cao tốc Bắc-Nam là công trình đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến phát triển KT-XH của cả nước.

Hoài Thu