20h40, tại Phòng Dự án đầu tư 2 - Cục QLXD&CLCTGT, Trưởng phòng Hoàng Xuân Thắng cùng đồng nghiệp vẫn ánh mắt đăm chiêu vào tập hồ sơ báo cáo của hai dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang.
20h40, tại Phòng Dự án đầu tư 2 - Cục QLXD&CLCTGT, Trưởng phòng Hoàng Xuân Thắng cùng đồng nghiệp vẫn ánh mắt đăm chiêu vào tập hồ sơ báo cáo của hai dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang.
Nam Khánh,Biển Ngọc