Chống dịch Covid-19: Yêu cầu rà soát mọi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

16/03/2020 20:23

Bộ trưởng Bộ Công thương đề nghị các địa phương rà soát, báo cáo danh sách doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thương mại trên địa bàn quản lý.

chống dịch covid-19: yêu cầu rà soát mọi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh
Để phục vụ công tác chỉ đạo điều tiết sản xuất, bảo đảm cung ứng hàng hóa phục vụ người dân trong mọi tình huống. Bộ trưởng Bộ Công thương đề nghị các địa phương rà soát, báo cáo danh sách doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thương mại trên địa bàn quản lý.

Bộ Công thương vừa có văn bản đề nghị các địa phương rà soát, báo cáo danh sách doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thương mại trên địa bàn quản lý. Hoạt động này nhằm phục vụ việc xây dựng kế hoạch chủ động các biện pháp ứng phó, phòng chống hiệu quả dịch bệnh cũng như để phục vụ công tác chỉ đạo điều tiết sản xuất, bảo đảm cung ứng hàng hóa phục vụ người dân trong mọi tình huống theo chỉ đạo chung của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19.

Trong đó, yêu cầu các thông tin cụ thể gồm: Tên, địa chỉ của doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh; Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh (các lĩnh vực thực tế đang có h oạt động); Tên, số điện thoại của lãnh đạo điều hành doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh (người sẽ chịu trách nhiệm trực và đầu mối liên lạc để phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch); Số lượng cán bộ, nhân viên, người lao động của doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh; Thông tin ghi chú khác (nếu có).

Ngoài ra, đối với Chủ tịch các Hiệp hội ngành nghề trong lĩnh vực công nghiệp - thương mại, Bộ Công thương yêu cầu chỉ đạo đơn vị chức năng của Hiệp hội rà soát, tổng hợp danh sách về các doanh nghiệp, đơn vị Thành viên của Hiệp hội.

Các thông tin nêu trên đề nghị gửi về Bộ Công thương trong ngày 17/3/2020 để kịp thời cho kế hoạch triển khai trên toàn quốc.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: "Trong điều kiện hoạt động mua bán hàng hóa diễn ra bình thường, với đặc thù là nước có thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp (với nhiều mặt hàng xuất khẩu đứng top đầu thế giới như gạo, một số nông thủy sản) và đang phát triển tốt các ngành công nghiệp nhẹ (như đường, sữa, dầu ăn…) nên nguồn cung các hàng hóa thực phẩm thiết yếu và hàng tiêu dùng của Việt Nam về năng lực sản xuất trong nước đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Bộ Công thương sẽ cùng các địa phương lên kế hoạch tiếp ứng cho Hà Nội khi cần thiết và các siêu thị sẵn sàng cung ứng với giá đảm bảo trong mùa dịch...

Hồng Hạnh