"Chốt" danh sách 494 người đủ tư cách Đại biểu Quốc hội khoá XIV

18/07/2016 10:41

Với việc xem xét không công nhận tư cách ĐBQH của 2 người trúng cử ĐBQH, QH khoá XIV chính thức còn 494 ĐB.

Phiên họp cuối cùng của Quốc hội khoá XIII

Sáng nay (18/7), Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử trong cả nước nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Dự Hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Chủ tịch Quốc hội – Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh...

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, theo báo cáo kết quả bầu cử, cả nước có hơn 67 triệu cử tri với tỷ lệ trên 99% đã tham gia bỏ phiếu, bầu được 496 đại biểu Quốc hội khóa XIV, 3.908 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 25.181 đại biểu HĐND cấp huyện và 292.306 đại biểu HĐND cấp xã với cơ cấu, thành phần cơ bản phù hợp như dự kiến; tỷ lệ đại biểu là phụ nữ, người dân tộc thiểu số, trẻ tuổi, trình độ trên đại học cao hơn so với nhiệm kỳ trước.

Tuy nhiên, trong quá trình bầu cử vẫn còn tồn tại, hạn chế nhất định, có nơi phải hủy bỏ kết quả bầu cử và tiến hành bầu cử lại; có địa phương bầu chưa đủ 2/3 số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, phải tiến hành bầu thêm, vẫn có người đã trúng cử nhưng không đủ tư cách đại biểu …

Về việc xác nhận tư cách ĐBQH, ngày 9/6, Hội đồng bầu cử quốc gia đã công bố danh sách chính thức những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Đến hết ngày 1/6, Ủy ban bầu cử các cấp đã hoàn thành việc công bố danh sách chính thức những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Đến nay, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử các cấp đã tiến hành xong việc xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng bầu cử quốc gia đã thận trọng trong xem xét, xác nhận tư cách đại biểu, có biểu quyết bằng phiếu, kết quả không công nhận tư cách 2 đại biểu. Như vậy, có 494 ĐBQH đủ tư cách ĐBQH khóa XIV; cả nước có 3.907 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 25.180 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, 292.305 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được công nhận đủ tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021.

Có 1 trường hợp ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã của tỉnh Kiên Giang vì vi phạm Luật bầu cử do nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cả 3 cấp nên không được xem xét, xác nhận tư cách đại biểu.

Sau khi nghe Hội đồng bầu cử quốc gia tổng kết, Chính phủ, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo tổng kết công tác bầu cử, Hội nghị sẽ xem xét, đánh giá những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cuộc bầu cử, tìm ra nguyên nhân, rút kinh nghiệm.