Chốt sổ, Hà Nội có 47 người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội

13/03/2016 22:06

Tại Hà Nội có 87 hồ sơ ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, trong đó có 47 hồ sơ tự ứng cử.

chốt sổ, hà nội có 47 người tự ứng cử Đại biểu quốc hội
Trong thời hạn nhận hồ sơ, Hà Nội có 40 người tự ứng cử ĐBQH - Ảnh minh hoạ

Chiều 13/3 là hạn cuối cùng nộp hồ sơ ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại thành phố Hà Nội. Đúng 17h, bộ hồ sơ ứng cử ĐBQH cuối cùng của một ứng viên tự ứng cử đã chốt lại danh sách hồ sơ ứng cử ĐBQH khoá 14 và đại biểu HĐND của TP Hà Nội.

Theo kết quả tiếp nhận hồ sơ, trong thời gian từ ngày 17/2 đến 13/3, Ủy ban bầu cử TP Hà Nội đã tiếp nhận 87 hồ sơ ứng cử ĐBQH, trong đó có 40 hồ sơ được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử và có 47 hồ sơ tự ứng cử. Có 205 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND, trong đó có 196 hồ sơ được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử và có 9 hồ sơ tự ứng cử.

Trước đó, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội cho biết Hà Nội được Trung ương phân bổ để bầu 30 đại biểu Quốc hội. Về số lượng đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021, Hà Nội được bầu 105 đại biểu.

Liên quan đến việc ứng cử, bầu cử ĐBQH khoá XIV, trước đó, tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, bà Nguyễn Thị Nương, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho biết, dự kiến cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa XIV và số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV đã đưa ra số lượng ĐBQH khóa XIV ở Trung ương là 198 đại biểu.

Như vậy, số ĐBQH khoá XIV ở T.Ư tăng 15 người so với khóa XIII (183 đại biểu). Đặc biệt, số tăng lên đều là ĐBQH chuyên trách nhằm góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Dự kiến Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH, HĐND sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 16/3 - 18/3. Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 được tổ chức trong khoảng thời gian từ 13/4 - 17/4.

Anh Thư