Chốt thời hạn thông cầu Việt Trì mới sớm 6 tháng

10/08/2014 21:21

Nếu địa phương cam kết hoàn thành dứt điểm mặt bằng vào 31/8, Bộ GTVT sẽ chốt thời hạn thông xe cầu vào 31/5/2015, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch ban đầu.