Chốt tiến độ các dự án sử dụng vốn dư QL1, đường HCM

21/03/2018 16:56

Ban QLDA nào làm chậm, trì trệ, Bộ GTVT sẽ cắt dự án và điều chuyển, giáng chức giám đốc của ban QLDA đó.

Đình Quang