Chu kỳ đăng kiểm ô tô dự kiến thay đổi thế nào?

19/03/2023 11:40

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 16 mới nhất đã điều chỉnh chu kỳ kiểm định phù hợp đối với một số loại xe cơ giới tham gia giao thông.

Yến Chi