Chủ tịch Bình Định Hồ Quốc Dũng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy

16/10/2020 09:48

Ông Hồ Quốc Dũng, 54 tuổi, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020- 2025.

Nhóm phóng viên